Wrzesień 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu zakończyliśmy realizację projektu.

Wszystkie osoby, które wzięły udział w projekcie podniosły swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych i stażach.

Obecnie też 10 osób podjęło pracę.

 

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie są bardzo z niego zadowolone. Wysoko oceniają zarówno organizacje, jak i merytorykę realizowanych form wsparcia.

 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w projekcie.

Polecamy się podczas realizacji Naszych kolejnych projektów.

Sierpień 2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lipcu 2019 r., kontynuowana jest realizacja staży zawodowych dla 31 osób. W tym 8 osób jest na stażach 5-cio miesięcznych.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KADRĄ PROJEKTU.

Lipiec 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w miesiącu czerwcu 2019 r., kontynuowana jest realizacja staży zawodowych dla 31 osób. W tym 8 osób jest na stażach 5-cio miesięcznych, a 23 osoby na stażach 3-miesiecznych.

Również w tym miesiącu do odbywania stażu skierowano kolejne 24- osoby.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KADRA PROJEKTU.

Czerwiec 2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w miesiącu maju 2019 r., kontynuowana jest realizacja staży zawodowych dla 31 osób. W tym 8 osób jest na stażach 5-cio miesięcznych, a 23 osoby na stażach 3-miesiecznych.

Dodatkowo, w miesiącu maju zostały 5-ciu osobom przedłużone staże 3-miesięczne i obecnie osoby te są na stażach 4-ro miesięcznych.

W tym miesiącu również do odbywania stażu skierowano kolejne 24- osoby.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KADRA PROJEKTU.

Maj 2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w miesiącu kwietniu 2019 r., kontynuowana jest realizacja staży zawodowych dla 31 osób. W tym 8 osób jest na stażach 5-cio miesięcznych, a 23 osoby na stażach 3-miesiecznych.

W miesiącu kwietniu:

Grupa IV – rozpoczęła szkolenie zawodowe – Sprzedawca.

Grupa V – rozpoczęła szkolenie zawodowe – Pomoc kuchenna.

Grupa VI – będzie kontynuowała Pośrednictwo pracy oraz rozpocznie realizację szkolenia zawodowego: Sprzedawca.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KADRĄ PROJEKTU.

Kwiecień 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu 2019 r., rozpoczęła się realizacja staży zawodowych. W miesiącu marcu staż zawodowy rozpoczęło 30 osób, a 1 osoba rozpocznie ten staż od miesiąca kwietnia 2019 r. Łącznie 31 osób odbywa już staże zawodowe, w tym 8 osób jest na stażach 5-cio miesięcznych, a 23 osoby na stażach 3-miesiecznych.

W miesiącu kwietniu kontynuowana jest realizacja staży zawodowych oraz zajęć w ramach grup IV-VI.

Grupa IV – szkolenie zawodowe – Sprzedawca.

Grupa V – Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy oraz Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu.

Grupa VI – Pośrednictwo pracy, Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KADRA PROJEKTU.

Marzec 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lutym 2019 r., zakończyła się realizacja szkoleń zawodowych w ramach wszystkich 3 grup szkoleniowych.

W tym miesiącu też odbyły się egzaminy VCC. Wszystkie osoby zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym i otrzymają zaświadczenia VCC o zdanym egzaminie zewnętrznym.

Wszystkim Uczestnikom szkoleń rozdano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego.

W miesiącu marcu kontynuowana jest realizacja zajęć w ramach IV-tej i V-tej grupy szkoleniowej.

Rozpoczęła się też realizacja zajęć w ramach zadania 1: Diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu w ramach ostatniej VI-stej grupy szkoleniowej w Hrubieszowie.

W miesiącu marcu 2019 r., Uczestnicy gr I-III rozpoczynają staże zawodowe.

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KADRA PROJEKTU.

Luty 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lutym 2019 r., realizowane są szkolenia zawodowe: Pracownik obsługi biurowej z elementami księgowości w wymiarze 112h/grupę, w ramach trzech grup szkoleniowych:

– gr I Lublin
– gr II Tomaszów Lubelski
– gr III Zamość.

Dodatkowo w Hrubieszowie została zrekrutowana IV-ta grupa uczestników projektu.

Obecnie grupa ta rozpoczyna realizację poradnictwa specjalistycznego.

Z kolei zaś w Lublinie została zrekrutowana V-ta grupa Uczestników projektu. Grupa a rozpoczyna realizację ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej.

Informujemy również, iż trwa jeszcze rekrutacja do ostatniej, VI-tej grupy szkoleniowej.

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KADRĄ PROJEKTU.

Styczeń 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż obecnie trwa realizacja zajęć w ramach 3 grup szkoleniowych:
– grupa I Lublin – Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu
– grupa II Tomaszów Lubelski – Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu
– grupa III Zamość – Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu

Realizacja szkoleń zawodowych w ramach wszystkich 3 grup rozpocznie się z końcem miesiąca stycznia 2019 r., lub na początku lutego 2019 r.

Informujemy również, iż trwa jeszcze rekrutacja do ostatniej, IV-tej grupy szkoleniowej.

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KADRĄ PROJEKTU.

Grudzień 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż są realizowane
a) Wszystkie 3 grupy, rozpoczęły realizację Zadania 2: Poradnictwo specjalistyczne – wsparcie psychologiczne grupowe, indywidualne, poradnictwo zawodowe
b) Gr III Zamość rozpoczęła realizację Zadania 4: Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu
c) Wszystkie grupy biorą również udział w pośrednictwie pracy realizowanym przez Partnera projektu fundację: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
d) Dodatkowo organizowane jest wsparcie z zakresu konsultacji indywidualnych z Asystentem Osoby Niepełnosprawnej

Informujemy również, iż trwa jeszcze rekrutacja do ostatniej, IV-tej grupy szkoleniowej.
WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KADRĄ PROJEKTU.