Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.09.2018r. - 31.08.2019r.

Cel główny projektu: zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 78 osób z niepełnosprawnościami, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z woj. Lubelskiego w wieku powyżej 18 roku życia (51 kobiet i 27 mężczyzn) do sierpnia 2019 r., przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej obejmujący: diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże.